ראשי תודות חברי קבוצת המשפחות 8/7/11 – 15/7/11

חברי קבוצת המשפחות 8/7/11 – 15/7/11

לברוך,
תודה על טיול משובח – שוויץ איטליה. שמחנו להכיר ולטעום קצת מהמקום וכמובן מהידע שלך...
ניפגש בטיול הבא    
מחברי קבוצת המשפחות